Báo Giá Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga 

STTTủ Bếp Gỗ Sồi Nga Đơn Vị Giá Thành
1Tủ Bếp Cánh Sồi Nga Thùng Tủ Trên Dưới Cánh Sồi Nga M Dài 3.300.000 VNĐ
2Tủ Bếp Cánh Sồi Nga Thùng Tủ Trên Sồi Nga Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài 4.400.000 VNĐ
3Tủ Bếp Cánh Sồi Nga Thùng Tủ Trên Sồi Nga Thùng Tủ Dưới Inox 304 M Dài 4.900.000 VNĐ
4Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga Sơn Trắng M Dài 4.000.000 VNĐ

Giá tủ bếp gỗ xoan đào HAG

STTTủ Bếp Gỗ Xoan Đào Đơn Vị Giá Thành
1Tủ Bếp Cánh Xoan Đào Thùng Tủ Trên Dưới Xoan ĐàoM Dài 3.900.000 VNĐ
2Tủ Bếp Cánh Xoan Đào Thùng Tủ Trên Xoan Đào Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài 4.700.000 VNĐ
3Tủ Bếp Cánh Xoan Đào Thùng Tủ Trên Xoan Đào Thùng Tủ Dưới Inox 304 M Dài 5.300.000 VNĐ

Giá tủ bếp Acrylic an cường

TTTủ Bếp Acrylic An Cường Đơn Vị Giá Thành
1Tủ Bếp Cánh Acrylic An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Min M Dài 5.000.000 VNĐ
2Tủ Bếp Cánh Acrylic An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Sồi M Dài 5.400.000 VNĐ
3Tủ Bếp Cánh Acrylic An Cường Thùng Tủ Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài 5.900.000 VNĐ
4Tủ Bếp Cánh Acrylic An Cường Thùng Tủ Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 304 M Dài 6.100.000 VNĐ
5Tủ Bếp Cánh Acylic An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Picomax M Dài 6.400.000 VNĐ

Giá tủ bếp Laminate

STTTủ Bếp Laminate Đơn Vị Giá Thành
1Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Min M Dài4,100,000 VNĐ
2Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Sồi M Dài5,000,000 VNĐ
3Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài5,200,000 VNĐ
4Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 304M Dài5,500,000 VNĐ
5Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Picomax M Dài5,800,000 VNĐ

Giá tủ bếp MFC an cường + MDF

STT Tủ Bếp MFC An Cường Đơn Vị Giá Thành
1 Tủ Bếp Cánh MFC An Cường Thùng Trên Dưới Min M Dài 3,600,000 VNĐ
2Tủ Bếp Cánh MFC An Cường Thùng Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài 4,300,000 VNĐ
3Tủ Bếp Cánh MFC An Cường Thùng Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 304 M Dài 4,600,000 VNĐ

Báo giá tủ Áo

STT Tủ Quần Áo Đơn Vị Giá Thành
1Tủ Áo Gỗ Sồi M2 3,000,000 VNĐ
2Tủ Áo Gỗ Xoan ĐàoM2 3,500,000 VNĐ
3Tủ Áo Gỗ Óc ChóM2 14,500,000 VNĐ
4Tủ Áo Gỗ Dổi M2 8,000,000 VNĐ
5Tủ Áo Gỗ HươngM2 19,500,000 VNĐ
6Tủ Áo MFC An CườngM2 2,800,000 VNĐ
7Tủ Áo MDF Răm Chống Ẩm M2 1,900,000 VNĐ
8Tủ Áo Acrylic M2 3,000,000 VNĐ
9Tủ Áo LaminateM2 3,000,000 VNĐ
10Tủ Áo MDF An Cường Thùng Cánh M2 2,800,000VND

Báo Giá Giường Ngủ

STT Giường Ngủ Đơn Vị Giá Thành
1Giường Ngủ Gỗ Sồi 1.8 x 2m7,000,000 VNĐ
2Giường Ngủ gỗ Xoan Đào 1.8 x 2m9,000,000 VNĐ
3Giường Ngủ Gỗ Hương 1.8 x 2m22,500,000 VNĐ
4Giường Ngủ Gỗ Dổi 1.8 x 2m13,500,000 VNĐ
5Giường Ngủ Gỗ óc Chó 1.8 x 2m18,500,000 VNĐ
6Giường Ngủ MFC An Cường 1.8 x 2m7,000,000 VNĐ
7Giường Ngủ Acrylic 1.8 x 2m9,500,000 VNĐ
8Giường Ngủ Laminate1.8 x 2m9,000,000 VNĐ

Báo Giá Kệ TiVi

STT Kệ TiVi Đơn VịGiá Thành
1Kệ Tivi Gỗ Sồi M Dài 2,800,000 VNĐ
2Kệ TiVi Gỗ Xoan ĐàoM Dài3,500,000 VNĐ
3Kệ TiVi MFC An Cường M Dài2,300,000 VNĐ
4Kệ TiVi Acrylic M Dài3,500,000 VNĐ
5Kệ TiVi Laminate M Dài3,000,000 VNĐ

Báo Giá Bàn Ăn

STT Bàn Ăn Đơn Vị Giá Thành
1Bàn Ăn Gỗ Sồi 6 ghế Bộ 6,500,000 VNĐ
2Bàn Ăn Gỗ Xoan Đào 6 ghế Bộ 8,500,000 VNĐ